KLUB SENIORA OFICYNA
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus w swoim założeniu ma na celu między innymi promocję zdrowia i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej. Zasadnym wydaje się więc kontynuacja działalności adresowanej do seniorów. Jest to grupa osób, która po zakończeniu kariery zawodowej chce dalej aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie. Dodatkowo pojawiające się choroby, utrata bliskich doprowadza do osłabienia odporności psychicznej i stopniowo wyklucza z życia społecznego i „zamyka ich w domach”. Zadaniem Klubu Seniora będzie realizacja spotkań odbywających się raz w tygodniu, podczas których poruszane będą treści z zakresu psychoedukacji i psychogeriatrii, sposobów spędzania wolnego czasu. Tego typu działania umożliwią ich odbiorcom otrzymanie wsparcia, nawiązanie nowych znajomości oraz wyposażą w wiedzę dotyczącą radzenia sobie z trudnościami, wynikającymi głównie z procesów starzenia się. Działalność Klubu Seniora będzie się również opierała na integracji i spędzaniu wolnego czasu w sposób korzystnie wpływający na samopoczucie, zwiększenie jakości życia. Seniorzy w ramach Klubu Seniora będą mieli okazję porozmawiać z prowadzącym na interesujące ich tematy oraz uzyskać wsparcie emocjonalne i informacyjne, będą mogli również zaktywizować się społecznie. Powstały w trakcie dotychczasowej działalności klubu chór zwiększa integrację grupy oraz jej zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej poprzez udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Zadanie będzie realizowane we współpracy z Radą Osiedla Kleczków i Radą Seniorów Kleczków (np. poprzez wspólne wyjścia, wspólne imprezy – festyny i in.) Miejscem realizacji zadania jest siedziba oferenta : 50-227 Wrocław, ul Kleczkowska 5 oficyna, a w przypadku wyjazdów, wycieczek i zajęć z aktywizacji społecznej teren Dolnego Śląska oraz miasto Wrocław.
Poniedziałkowe spotkania
Poniedziałkowe spotkania będą odbywały się w godzinach od 16.00 do 19.00.
 
 
Wiadomości Archiwalne
 
UWAGA WAŻNE:
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 marca 2018 roku zajęcia Klubu Seniora Oficyna odbędą się w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Spotykamy się o godzinie 16.00 w DCF. Niech tutuł filmu pozostanie jeszcze tajemnicą.

 
Uprzejmie informujemy,
że od dnia 15 stycznia 2018 roku
ruszył ponownie Klub Seniora “Oficyna”.
Zajęcia klubu odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach 16.00 – 18.00
w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus.
Wszystkich chętnych zapraszamy  !!! 

 

 
W dniu 26 czerwca 2017 nasi seniorzy przywitali lato. Wspólnymi siłami przygotowali grilla oraz inne pyszności. Czas umiał wspólne śpiewy i granie.

DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SENIORA W 2017 ROKU
Klub Seniora “OFICYNA” – nr umowy D/WCRS/1831/8/2017, termin realizacji od 02.01.2017 do 31.12.2017,
wysokość dotacji 6 000,00
 
Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus w swoim założeniu ma na celu między innymi promocję zdrowia i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej. Zasadnym wydaje się więc kontynuacja działalności adresowanej do seniorów. Jest to grupa osób, którzy po zakończeniu kariery zawodowej chcą dalej aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie. Dodatkowo pojawiające się choroby, utrata bliskich doprowadza do osłabienia odporności psychicznej i stopniowo wyklucza z życia społecznego i „zamyka ich w domach”. Zadaniem Klubu Seniora będzie realizacja spotkań odbywających się dwa razy w tygodniu, podczas których poruszane będą treści z zakresu psychoedukacji i psychogeriatrii, sposobów spędzania wolnego czasu. Seniorzy będą mieli również szansę do skorzystania z konsultacji psychologicznych i socjalnych. Tego typu działania umożliwią ich odbiorcom otrzymanie wsparcia, nawiązanie nowych znajomości oraz wyposażą w wiedzę dotyczącą radzenia sobie z trudnościami, wynikającymi głównie z procesów starzenia się. Działalność Klubu Seniora będzie się również opierała na integracji i spędzaniu wolnego czasu w sposób korzystnie wpływający na samopoczucie, zwiększenie jakości życia. Seniorzy w ramach Klubu Seniora będą mieli okazję porozmawiać z prowadzącym na interesujące ich tematy oraz uzyskać wsparcie emocjonalne i informacyjne. Powstały w trakcie dotychczasowej działalności klubu chór zwiększa integrację grupy oraz jej zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej poprzez udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Zadanie będzie realizowane we współpracy z Radą Osiedla Kleczków i nowo powstałą Radą Seniorów Kleczków (np. poprzez wspólne wyjścia, wspólne imprezy – festyny i in.) Miejscem realizacji zadania jest siedziba oferenta : 50-227 Wrocław, ul Kleczkowska 5 oficyna, a w przypadku wyjazdów i wycieczek teren całej Polski.
 
Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania
Kluby Seniora cieszą się coraz większą popularnością wśród osób starszych, które zaczęły postrzegać wiek senioralny nie jako czas zakończenia kariery zawodowej, który należy spędzić w samotności, lecz jako czas na rozwój, aktywność, nowe przyjaźnie i wyzwania. Przedmiotem współpracy Miasta Wrocław z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy, należących do zadań Miasta. Do priorytetowych obszarów współpracy w 2017 roku należy między innymi działalność na rzecz osób w wieku starszym: tworzenie warunków dla rozwoju aktywności społecznej i samodzielności. Kontynuacja działalności Klubu Seniora podyktowana jest właśnie potrzebą wyjścia do seniorów z szerokim wachlarzem zajęć psychoedukacyjnych, wsparciem psychologicznym i społecznym, a także zajęciami rekreacyjnymi, pozwalającymi na produktywne spędzenie wolnego czasu. Oferta Klubu Seniora jest uzupełnieniem działalności Stowarzyszenia i można powiedzieć, że wpisała się na stałe w środowisko lokalne, skierowana jest do osób w wieku senioralnym, którzy wykazują chęć uczestniczenia w spotkaniach odbywających się dwa razy w tygodniu. Będą to osoby w większości z osiedla Kleczków, chcące włączyć się w działania Stowarzyszenia.
 
Poniedziałkowe spotkania
Poniedziałkowe spotkania będą odbywały się w godzinach od 15.00 do 18.00. W miesiącu styczniu:2.01, 9.01, 16.01, 23.01, 30.01 (5 x 3godz. = 15 godz); w miesiącu lutym: 6.02, 13.02, 20.02, 27.02 (4 x 3 godz. = 12 godz); marzec: 06.03, 13.03, 20.03, 27.03 (4 x 3godz. = 12 godz); kwiecień:3.04,10.04,24.04 (3 x 3godz. = 9 godz); maj:8.05, 15.05, 22.05, 29.05(4 x 3godz. = 12 godz); czerwiec:5.06, 12.06, 19.06, 26.06(4 x 3godz. = 12 godz); wrzesień:4.09, 11.09, 18.09, 25.09 (4x 3godz. = 12 godz); październik: 2.10, 9.10, 16.10, 23.10, 30.10 (5 x 3godz. = 15 godz); listopad: 6.11, 13.11, 20.11, 27.11 (4 x 3godz. = 12 godz); grudzień: 4.12, 11.12, 18.12 (3 x 3godz. = 9 godz) – łącznie 40 x 3 godz. = 120 godzin w poniedziałki – w tym 40 x 1 godz. = 40 godzin prób chóru, który będzie występował na różnych imprezach stowarzyszenia lub na terenie Wrocławia w zaprzyjaźnionych organizacjach, 40 x 1 godz.=40 godz. zajęć z rękodzieła – szycie sukien z minionych wieków, zajęcia plastyczne ( np. wykonywanie kartek okolicznościowych , ozdób świątecznych, itp), 40 x 1godz.=40 godzin spotkań integracyjnych.Podczas tych zajęć seniorzy będą mieli okazję się zintegrować i wymienić różnymi doświadczeniami i umiejętnościami plastycznymi w miłej i rodzinnej atmosferze. W miesiącu lipcu i sierpniu poniedziałkowych spotkań klubu seniora nie będzie.