W 2020 ROKU REALIZUJEMY:

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla 25 osób z doświadczeniem choroby psychicznej w ramach umowy D/MOPS/2593/1/2020-2022 współfinansowany ze środków Gminy Wrocław i Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS.

Klub Seniora OFICYNA zgodnie z umową D/WCRS/2529/2/2020-2021 współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław i Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS.

Wrocławski Telefon Zaufania nr umowy D/WZD/2267/1/2019-2020 finansowanego ze środków Gminy Wrocław i Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS.

Pomoc Psychospołeczna i Prawna Ofiarom Przemocy Domowej oraz Osobom w Sytuacji Kryzysowej – CZERWONE ŚWIATŁO STOP PRZEMOCY zgodnie z umową D/WZD/2298/1/2019-2020 współfinansowany ze środków Gminy Wrocław i Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS.

Wsparcie osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin i opiekunów w procesie zdrowienia – Klub Wsparcia CURATUS zgodnie z umową nr D/WZD/2531/1/2020 współfinansowany ze środków Gminy Wrocław i Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS