Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu zaprasza mieszkańców powiatu trzebnickiego, miasta Wrocław, powiatu obornickiego, powiatu milickiego, powiatu żmigrodzkiego, i ościennych, spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. “Nowy Zawód: Ekspert przez doświadczenie (“EX-IN”)”.

Kandydaci do udziału w projekcie:

  • są osobami w wieku 18 – 67 lat,
  • zamieszkują teren woj. dolnośląskiego,
  • są osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
  • są osobami nie pracującymi

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkujących województwo dolnośląskie to główny cel projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników.

Uczestnikom oferujemy:

  • udział w specjalistycznym kursie zwiększającym kompetencje i umiejętności społeczne, przygotowujący do roli Instruktora Zdrowienia – pełnomocnika dla osób chorujących psychicznie
  • udział w sesjach i spotkaniach z psychologiem
  • udział w sesjach poradnictwa rodzinnego
  • staże zawodowe w placówkach związanych z pomocą społeczną i opieką zdrowia
  • stypendia stażowe
  • możliwość podjęcia pracy po ukończonym kursie i odbyciu stażu

Zgłoszenia udziału w rekrutacji prosimy przesyłać na adres: Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3

Aktualna tura rekrutacyjna zakończy się 22 maja 2017 roku

Wspólnymi siłami będziemy budować pomost pomiędzy niespełnionymi – jeszcze – możliwościami, a realizacją marzeń o stabilnym, aktywnym i satysfakcjonującym życiu zawodowym.


Kontakt:

fundacja@otwartydialog.pl

Telefon: 504 693 154

Poniedziałek , środa 9.00-16.00

wtorek, czwartek 9.00-14.00

piątek 9,00-15.00

Dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji dostępne są na stronie: www.otwartydialog.pl

 

Polski Instytut Otwartego Dialogu (PIOD)

54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65

kom.: +48 504 693 154